Doqsys blog

"A Source-to-Pay automatizálás szakértője"

3 + 1 Számlázással kapcsolatos tévhitek

1. tévhit: Számla példányait sorszámozni kell.
2010 szeptemberében ennek a kötelezettsége megszűnt, tehát az ezt követően kiállított számlákon nem kell feltüntetni, hogy „eredeti példány”, „2. másolat” vagy „3. másolat”.

36-os számú hivatkozás: http://bit.ly/1Jx7kXo

2. tévhit: Kötelező a számlán feltüntetni a kiállítási példányszámot.
Jelenleg jogszabály nem írja elő, hogy a kibocsájtó a számlán feltüntesse, hogy azt összesen hány példányban állította ki.

A számla kötelező tartalmi elemeiről itt olvashat.

3. tévhit: A számla bármilyen keltezéssel bármikor kiállítható és kiemelt fontossággal bír.
A számla kelte sosem lehet korábbi, mint a legutoljára kiállított számla kelte. A keltezés csak szigorú sorszámadás szerint történhet! A számla kelte az a dátum, amikor kiállítjuk a számlát. A teljesítést követő maximum 15 napon belül ki kell állítani a számlát.

+1. tévhit: Amíg nincs kinyomtatva a számla módosítható.
A kiállítás után a számla tartalma semmiképpen sem változhat. A változásokat egy újonnan kiállított számla fogja tartalmazni (saját sorszámmal), ami az eredetire hivatkozik. Ezt nevezzük módosító vagy helyesbítő számlának.