Hirdetmények

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY (NÉVMÓDOSULÁS)

A DOQSYS Üzleti Megoldások Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016.08.16.-án történt névmódosítását követően a továbbiakban DOQSYS Business Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden: DOQSYS Business Solutions Zrt.) néven folytatja tovább tevékenységét. A névmódosulást követően a cégjegyzékben bejegyzett hivatalos adatok nem kerültek módosításra, amelyek a továbbiakban a következőek:

(i) székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 53.

(ii) levelezési cím: 1044 Budapest, Megyeri út 53.

(iii) cégjegyzékszám: 01-10-048955

(iv) adószám:25703133-2-41

 

 

Budapest, 2016. augusztus 16.

Gergely Ákos
Vezérigazgató
DOQSYS Business Solutions Zrt.

 


 

 

 

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY (TÁRSASÁGI FORMAVÁLTÁS)

A DOQSYS Üzleti Megoldások Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint átalakuló társaság 2016. június 21-én döntött a zártkörű részvénytársasággá történő átalakulásáról.

1. Az átalakuló jogi személy neve, székhelye és nyilvántartási száma: DOQSYS Üzleti Megoldások Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2113 Erdőkertes, Csíz utca 18., nyilvántartó bíróság: Pest Megyei Törvényszék Cégbírósága, Cg. 13-09- 105177)

2. A jogutód jogi személy (gazdasági társaság) formája, neve és székhelye

(i) társasági forma: zártkörűen működő részvénytársaság

(ii) név: DOQSYS Üzleti Megoldások Szolgáltató Zártkörűen Működő

(iii) székhely: 2113 Erdőkertes, Csíz utca 18.

3. A jogutód jogi személy létesítő okirata aláírásának napja: 2016. június 21.

4. Az átalakuló és a jogutód jogi személy vagyonmérleg-tervezeteinek adatai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bontásban:

Az átalakuló DOQSYS Kft. főbb adatai:

(a) saját tőke összege 143.770.000 Ft
(b) jegyzett tőke összege: 3.000.000 Ft
(c) mérleg-főösszege: 463.309.000 Ft

Az átalakuló DOQSYS Kft. vagyonmérleg tervezetének adatai:

ESZKÖZÖK (E Ft) FORRÁSOK (E Ft)
A) Befektetett eszközök 70 221 D) Saját tőke 143 770
I. Immateriális eszközök 50 719 I. Jegyzett tőke 3 000
II. Tárgyi eszközök 19 502 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 III. Tőketartalék 0
B) Forgóeszközök 386 206 IV. Eredménytartalék 140 770
I. Készletek 124 576 V. Lekötött tartalék 0
II. Követelések 247 969 VI. Értékelési tartalék 0
III. Értékpapírok 0 VII. Adózott eredmény 0
IV. Pénzeszközök 13 661 E) Céltartalékok 0
C) Aktív időbeli elhatárolások 6 882 F) Kötelezettségek 315 742
I. Hátra sorolt kötelezettségek 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 911
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 314 831
G) Passzív időbeli elhatárolások 3 797
ÖSSZESEN: 463 309 ÖSSZESEN: 463 309

A jogutód DOQSYS Zrt. főbb adatai:

 • saját tőke összege 143.770.000 Ft
 • jegyzett tőke összege: 5.000.000 Ft
 • mérleg-főösszege: 463.309.000 Ft

A jogutód DOQSYS Zrt. vagyonmérleg tervezetének adatai:

ESZKÖZÖK (E Ft) FORRÁSOK (E Ft)
A) Befektetett eszközök 70 221 D) Saját tőke 143 770
I. Immateriális eszközök 50 719 I. Jegyzett tőke 5 000
II. Tárgyi eszközök 19 502 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 III. Tőketartalék 0
B) Forgóeszközök 386 206 IV. Eredménytartalék 138 770
I. Készletek 124 576 V. Lekötött tartalék 0
II. Követelések 247 969 VI. Értékelési tartalék 0
III. Értékpapírok 0 VII. Adózott eredmény 0
IV. Pénzeszközök 13 661 E) Céltartalékok 0
C) Aktív időbeli elhatárolások 6 882 F) Kötelezettségek 315 742
I. Hátra sorolt kötelezettségek 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 911
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 314 831
G) Passzív időbeli elhatárolások 3 797
ÖSSZESEN: 463 309 ÖSSZESEN: 463 309

 

5. A jogutód jogi személy főtevékenysége: Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

6. A jogutód jogi személy vezető tisztségviselői neve és lakóhelye:

 • Gergely Ákos – 2113 Erdőkertes, Csíz utca 18.
 • Tomcsányi Péter – 2651 Rétság, Széchenyi u. 15.
 • Szekeresné Kereszturi Krisztina – 1162 Budapest, Cibakháza u. 54.

7. Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átalakulási Tv.”) 10. § (1) bekezdés értelmében az átalakulás a DOSYS Kft-vel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. Az Átalakulási Tv. 10. § (2) bekezdés értelmében azok a hitelezők, akiknek az átalakuló társasággal (DOQSYS Kft-vel) szemben fennálló követelései az átalakulásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a döntés második közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek, ha az átalakulás követelésük kielégítését veszélyezteti. A társaság felhívja a hitelezőit, hogy az Átalakulási Tv. 10. § (3) bekezdés alapján az Átalakulási Tv. fenti rendelkezése nem alkalmazandó, mert: (a) a DOQSYS Kft-nek nincs a saját tőke felénél magasabb köztartozása; (b) a hitelezők rendelkeznek az átalakuláshoz kapcsolódó kockázatokkal kapcsolatos biztosítékokkal; illetve (c) a DOQSYS átalakulás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás nem indokolt.

(Második közzététel.)

Budapest, 2016. június 29.

Gergely Ákos
ügyvezető
DOQSYS Kft.


ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY (TÁRSASÁGI FORMAVÁLTÁS)

A DOQSYS Üzleti Megoldások Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint átalakuló társaság 2016. június 21-én döntött a zártkörű részvénytársasággá történő átalakulásáról.

1. Az átalakuló jogi személy neve, székhelye és nyilvántartási száma: DOQSYS Üzleti Megoldások Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2113 Erdőkertes, Csíz utca 18., nyilvántartó bíróság: Pest Megyei Törvényszék Cégbírósága, Cg. 13-09-105177)

2. A jogutód jogi személy (gazdasági társaság) formája, neve és székhelye

 • társasági forma: zártkörűen működő részvénytársaság
 • név: DOQSYS Üzleti Megoldások Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • székhely: 2113 Erdőkertes, Csíz utca 18.

3. A jogutód jogi személy létesítő okirata aláírásának napja: 2016. június 21.

4. Az átalakuló és a jogutód jogi személy vagyonmérleg-tervezeteinek adatai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bontásban:

Az átalakuló DOQSYS Kft. főbb adatai:

 • saját tőke összege 143.770.000 Ft
 • jegyzett tőke összege: 3.000.000 Ft
 • mérleg-főösszege: 463.309.000 Ft

Az átalakuló DOQSYS Kft. vagyonmérleg tervezetének adatai:

ESZKÖZÖK (E Ft)

FORRÁSOK

(E Ft)
A) Befektetett eszközök 70 221 D) Saját tőke 143 770
I. Immateriális eszközök 50 719 I. Jegyzett tőke 3 000
II. Tárgyi eszközök 19 502 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 III. Tőketartalék 0
B) Forgóeszközök 386 206 IV. Eredménytartalék 140 770
I. Készletek 124 576 V. Lekötött tartalék 0
II. Követelések 247 969 VI. Értékelési tartalék 0
III. Értékpapírok 0 VII. Adózott eredmény 0
IV. Pénzeszközök 13 661 E) Céltartalékok 0
C) Aktív időbeli elhatárolások 6 882 F) Kötelezettségek 315 742
I. Hátra sorolt kötelezettségek 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 911
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 314 831
G) Passzív időbeli elhatárolások 3 797
ÖSSZESEN: 463 309 ÖSSZESEN: 463 309

 

A jogutód DOQSYS Zrt. főbb adatai:

 • saját tőke összege 143.770.000 Ft
 • jegyzett tőke összege: 5.000.000 Ft
 • mérleg-főösszege: 463.309.000 Ft

A jogutód DOQSYS Zrt. vagyonmérleg tervezetének adatai:

ESZKÖZÖK (E Ft) FORRÁSOK (E Ft)
A) Befektetett eszközök 70 221 D) Saját tőke 143 770
I. Immateriális eszközök 50 719 I. Jegyzett tőke 5 000
II. Tárgyi eszközök 19 502 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 III. Tőketartalék 0
B) Forgóeszközök 386 206 IV. Eredménytartalék 138 770
I. Készletek 124 576 V. Lekötött tartalék 0
II. Követelések 247 969 VI. Értékelési tartalék 0
III. Értékpapírok 0 VII. Adózott eredmény 0
IV. Pénzeszközök 13 661 E) Céltartalékok 0
C) Aktív időbeli elhatárolások 6 882 F) Kötelezettségek 315 742
I. Hátra sorolt kötelezettségek 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 911
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 314 831
G) Passzív időbeli elhatárolások 3 797
ÖSSZESEN: 463 309 ÖSSZESEN: 463 309

 

 

5. A jogutód jogi személy főtevékenysége: Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

6. A jogutód jogi személy vezető tisztségviselői neve és lakóhelye:

 • Gergely Ákos – 2113 Erdőkertes, Csíz utca 18.
 • Tomcsányi Péter – 2651 Rétság, Széchenyi u. 15.
 • Szekeresné Kereszturi Krisztina – 1162 Budapest, Cibakháza u. 54.

7. Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átalakulási Tv.”) 10. § (1) bekezdés értelmében az átalakulás a DOSQYS Kft-vel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. Az Átalakulási Tv. 10. § (2) bekezdés értelmében azok a hitelezők, akiknek az átalakuló társasággal (DOQSYS Kft-vel) szemben fennálló követelései az átalakulásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a döntés második közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek, ha az átalakulás követelésük kielégítését veszélyezteti. A társaság felhívja a hitelezőit, hogy az Átalakulási Tv. 10. § (3) bekezdés alapján az Átalakulási Tv. fenti rendelkezése nem alkalmazandó, mert: (a) a DOQSYS Kft-nek nincs a saját tőke felénél magasabb köztartozása; (b) a hitelezők rendelkeznek az átalakuláshoz kapcsolódó kockázatokkal kapcsolatos biztosítékokkal; illetve (c) a DOQSYS átalakulás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás nem indokolt.

(Első közzététel.)

Budapest, 2016. június 22.

Gergely Ákos
ügyvezető
DOQSYS Kft.