E-sourcing

Az e-sourcing, vagy magyarul elektronikus stratégiai beszerzési megoldások olyan eszközök és szolgáltatások összessége amelyek segítségével a szállító kiválasztás folyamata a beszerzési folyamat integráns részévé válik. A jóváhagyott igénylés adataiból kiindulva úgy kíséri végig a projektalapítás információkérés, előminősítés, ajánlatkérés, aukció kiértékelés és szállító utóminősítés releváns lépéseit, hogy a folyamatból sehol nem kell kilépni. Egy egységes rendszerben a szállítókiválasztási tevékenység eredményei és adatai a későbbiekben is bármikor lekérdezhetők, a felelősségi körök nyomon követhetők – biztosítva a teljes átláthatóságot.

e-Tenderezés

A tenderezés a szállító kiválasztási folyamat információkérési és ajánlatkérési szakasza, melyet hagyományosan papíralapon, manapság gyakran e-mailen bonyolítanak. Az e-beszerzés az e-sourcing megoldások részeként olyan központosított, egységes felület, amelyen keresztül a potenciális szállítók online töltenek fel információt, illetve adnak ajánlatot.  A kommunikáció ajánlatkérő és ajánlattevő között kizárólag ezen a felületen keresztül zajlik, ezáltal biztosítva a folyamat zártságát, átláthatóságát és hatékonyságát.

e-Aukció

Az e-aukció vagy az elektronikus árlejtés széles körben elterjedt online eszköz, mely bizonyos termékek és szolgáltatások esetén hatékonyan alkalmazható a legalacsonyabb árak elérésének érdekében. Megoldásunk támogat minden ismert e-aukció fajtát, mindazonáltal beszerzési tanácsadó kollégáink segítségével mind a kiírói, mind pedig az aukción résztvevő szállítói oldalon biztonságos környezetben, transzparens módon érhetnek el mindkét fél számára elfogadható eredményeket.

Szállító menedzsment

A szállítómenedzsment a szerződött szállítók adatainak és teljesítményének életciklus kezelését támogató megoldás, mely lehetővé teszi, hogy a szállítói kör adatait és teljesítményét folyamatosan valós időben karbantartsuk és monitorozzuk. A szállítók rendszeres időközönként online felkérést kapnak a rendszertől adataik frissítésére, melyek beszerzés oldali ellenőrzését követően átadásra kerülhetnek a szállítótörzsbe. A beszerzők a rendszerben előre meghatározott szempontok szerint értékelik a szállítók teljesítményét, mely információkból valós idejű, grafikus jelentések készíthetők.

Költéselemzés

A költéselemzés egy olyan átfogó online felület, mely a teljes – a beszerzéstől a kifizetésig tartó – folyamatból előre meghatározott szempontok szerint automatikusan gyűjti az adatokat, és azokból valós időben grafikusan támogatott, részletes jelentéseket biztosít a szakembereknek és a döntéshozóknak. A költéselemzés nélkülözhetetlen eszköz a költségtervezés pontosításához és a beszerzési hatékonyság növeléséhez, illetve a beszerzési stratégia meghatározásához.