Felhő alapú és outsourcing szolgáltatások

A sikeres vállalatok közös jellemzője, hogy erőforrásaik döntő többségét a fő üzleti tevékenység köré összpontosítják, míg a támogató funkciók egyre nagyobb részét kiszervezik. A gyorsan változó informatikai és üzleti környezet nagyfokú rugalmasságot és alkalmazkodó képességet követel minden piaci szereplőtől. Ennek hatására egyre több vállalat dönt úgy, hogy beruházás és saját alkalmazottak foglalkoztatása helyett szolgáltatást vásárol.

Ezt a változást a source-to-pay folyamat automatizálás terén a biztonságos felhő alapú technológiák és specializált outsourcing szolgáltatásaink bevezetése támogatja.

Elektronikus archiválás

Az elektronikus archiválási szolgáltatásunk alapja ugyanazok a digitalizálási, intelligens adatkinyerési,  elektronikus aláírási és időbélyegzési technológiák, melyeket hagymáson rendszerintegrációs projektjeinkben  önálló szoftverként is értékesítünk. Azon vállatok részére, amelyek nem tudnak vagy nem akarnak saját elektronikus archiválási infrastrukturát felépíteni, teljes körű szolgáltatásként biztosítjuk a dokumentumok:

  • el- és visszaszállítását,
  • szabványos archiváló mappákba és dobozokba szervezését,
  • átmeneti fizikai tárolását,
  • digitalizálását,
  • adatfeldolgozását,
  • igény esetén hiteles elektronikus konvertálását,
  • és biztonságos elektronikus elérését adathordozón vagy felhőben.

Intelligens adatkinyerés

Intelligens adatkinyerési szolgáltatásunk olyan vállatok számára nyújt rugalmas és költséghatékony adatfeldolgozási megoldást, melyeknél a feldolgozandó adatok vagy dokumentumok mennyisége nem teszi lehetővé egy ilyen irányú saját beruházás megtérülését. Az elektronikus archiválási szolgáltatásunkhoz hasonlóan, ICR/OCR technológiánk és munkatársaink segítségével bármilyen dokumentumból kinyerjük és ellenőrizzük a kért adatokat, majd a kívánt módon adathordozón vagy biztonságos elektronikus csatornán (pl. SFTP) elérhetővé tesszük, illetve eljuttatjuk a megrendelőnek.

Szállító aktiválás

Azon vállalatok, amelyek a jövőben ajánlatkéréseiket és a szállítók versenyeztetését egy egységes elektronikus e-sourcing felületen kívánják megvalósítani, gyakran nem rendelkeznek elegendő erőforrással ahhoz, hogy belátható időn belül a szállítók regisztrálását és oktatását elvégezzék.

Ezt az intenzív kommunikációt igénylő feladatot nagy tapasztalattal rendelkező kollégáinkkal végezzük el, miközben a folyamatban résztvevő megrendelő és szállító oldali szakembereknek online és telefonos helpdesk támogatást biztosítunk.